Từ Sơn triển khai Kế hoạch thực hiện đề án 513 của Thủ tướng Chính phủ

15/09/2015 02:21 Số lượt xem: 7717
Sáng ngày 10/9, thị xã Từ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn thị xã. Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bắc Ninh; Đ/c Trần Đức Quyết- Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan của thị xã; các đồng chí thành viên tổ giúp việc thị xã; lãnh đạo các xã, phường, cán bộ địa chính; Trưởng thôn, khu phố trong toàn thị xã đã về dự.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đã lên quán triệt nhanh những nội dung cơ bản của quyết định số 513 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án “hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Kế hoạch 891 của UBND thị xã về triển khai thực hiện dự án “hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn thị xã. Theo đó các ngành liên quan của thị xã và các xã, phường cần bám sát nội dung trong Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp; tổ chức Hội nghị hiệp thương thỏa thuận phương án xác định địa giới hành chính giữa các xã, phường; Tổ chức giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

 

 

 

 

Việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn thị xã nhằm xác định phạm vi quản lý theo đơn vị hành chính của thị xã, giữa các đơn vị hành chính cấp xã, phường đảm bảo tính khoa học, chính xác, đầy đủ pháp lý và thống nhất, từ đó làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn./

Hồng Ngát -Trần Bảo