UBND TX Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 6/2020

03/07/2020 08:27 Số lượt xem: 274

           Sáng ngày 24/6, UBND TX Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020. Đồng chí Lê Xuân Lợi – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND TX chủ trì phiên họp.

        Mở đầu phiên họp đồng chí Lê Xuân Lợi - Chủ tịch UBND TX đã đánh giá kết quả trong công tác Chỉ đạo tổ chức đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc trong thị xã và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ TX Từ Sơn khóa 18 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời quán triệt 1 số nhiệm vụ đối với các ngành lĩnh vực. Về công tác cán bộ, đồng chí đề nghị phòng Nội vụ TX tập trung rà soát quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn và cán bộ quản lý 1 số phòng ban TX đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TX khóa 18, đồng chí giao Phòng quản lý đô thị TX tập trung cao công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội, yêu cầu Trung tâm văn hóa thể thao tập trung treo băng zon, khẩu hiệu; treo cở tổ quốc và các pano lớn tại các trục đường chính khu trung tâm TX tạo không khí sôi nổi trước đại hội. Ban quản lý các dự án sớm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tu sửa chỉnh trang hội trường TX và các công trình chào mừng Đại hội như cột đồng hồ, Bảo tàng, thư viện TX…Yêu cầu các tiểu ban phục vụ Đại hội triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công để Đại hội Đảng bộ TX được tổ chức thành công.

        Trong phiên họp kỳ này, UBND TX tập trung đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện các nội dung như công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài nguyên môi trường, tình hình thực hiện công tác môi trường; công tác quản lý trật tự đô thị, công tác giải quyết đơn thư KNTC, phòng chống tham nhũng, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thị xã Từ Sơn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020. Tại phiên họp các đại biểu nhất trí với các nôi dung được thông qua, đồng thời tập trung đề xuất một số nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu qủa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra từ nay đến cuối năm.

           Đồng chí Lê Xuân Lợi - Chủ tịch UBND TX đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành và lĩnh vực để tập trung cao hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.  Đối với công tác quản lý đô thị, đồng chí yêu cầu Phòng QLĐT rà soát các tuyến đường giao thông trên địa bàn, khảo sát các dự án đã quy hoạch để xây dựng Đề án hoàn thiện mạng lưới giao thông của TX; tham mưu với thị ủy, UBND TX xây dựng Nghị quyết chuyên đề và các mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ mới; đồng thời rà soát lại quỹ đất hiện có, ưu tiên giao các xã, phường đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung giải phóng mặt bằng khu lưu niệm gắn với công viên đồng chí Lê Quang Đạo. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, Chủ tịch UBND TX yêu cầu phòng tài nguyên môi trường TX tham mưu với BTV thị ủy có Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai trong giai đoạn mới, phối hợp đôn đốc và tham mưu giải quyết đất dân cư dịch vụ ở các xã, phường; rà soát giải quyết các đơn thư khiếu nại về đất đai để tham mưu chỉ đạo giải quyết hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Về công tác quản lý môi trường tiếp tục chỉ đạo rà soát hoàn thiện xây dựng các lò đốt rác nhằm xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn. Đối với công tác đảm bảo ANTT, Chủ tịch UBND TX lưu ý công an TX tiếp tục phối hợp đảm bảo ANCT –TT ATXH trên địa bàn, nhất là công tác đảm bảo ANTT Đại hội Đảng bộ TX Từ Sơn lần thứ 18 sắp tới, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH trên địa bàn, tiếp tục phối hợp có biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid 19 đối với các trường hợp người từ nước ngoài trở về địa phương và các chuyên gia của các công ty nước ngoài đến làm việc trên địa bàn phấn đấu không để dịch covid 19 xảy ra tại cộng đồng. Cùng với các nội dung trên, Chủ tịch UBND TX cũng lưu ý phòng LĐTB&XH TX chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày TBLS 27/7; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; thắp nến tri ấn các liệt sỹ; yêu cầu phòng giáo dục TX, các đơn vị liên quan và các trường triển khai tốt kỳ thi THPT năm 2020 và thi tuyển sinh và các lớp đầu cấp đạt kết qủa cao…

Hồng Dinh