Ủy ban kiểm tra Thị ủy

31/05/2017 15:22 Số lượt xem: 635

DANH SÁCH UBKT THỊ ỦY TỪ SƠN NHIỆM KỲ 2015-2020

( Theo Quyết định số 1443-QĐ/TU ngày 22/7/2015 của Tỉnh ủy Bắc Ninh)

-----

 

  1. Đỗ  Cường :    sinh năm 1963,  chức vụ:  Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
  2. Đỗ Quang Hà:    sinh năm 1976, chức vụ:  Thị ủy viên, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Thị ủy.
  3. Nguyễn Thị Phương Hiền:     sinh năm 1965, chức vụ: Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
  4. Vũ Đắc Tuệ:   sinh năm 1975, chức vụ:  Ủy viên UBKT Thị ủy.
  5. Phan Đình Kiên:  sinh năm 1986, chức vụ Ủy viên UBKT Thị ủy  ( Đã chuyển công tác tháng 11/2016).
  6. Ngô Quốc Dự:   sinh năm 1962, chức vụ: Thị ủy viên, Chánh thanh tra thị xã Từ Sơn.
  7. Đàm Thế Sử:   sinh năm 1978, chức vụ: Thị ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức Thị ủy ( đã chuyển công tác tháng 5/2017)

          Nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ.

          1. Giải quyết những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo chương VII và chương VIII của Điều lệ Đảng, các quy định của TW, Tỉnh uỷ Bắc Ninh, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ do Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ và UBKT cấp trên giao.

          2. Tham mưu cho Thị uỷ và Ban thường vụ thị uỷ về công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 - Điều lệ Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham gia góp ý kiến về công tác cán bộ của thị xã. Kiểm tra giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Thị uỷ phân công.

          3. Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32- Điều lệ Đảng.

          4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          5. Phối hợp với Ban tổ chức thị uỷ, Văn phòng thị uỷ giúp Ban thường vụ thị uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Thị uỷ; kiến nghị với Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ nhằm thực hiện đúng quy chế.

6. Bố trí, phân công cán bộ thuộc cơ quan UBKT thị uỷ.

           Quyền hạn của UBKT thị uỷ:

          1. UBKT thị uỷ được quyền yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của UBKT thị uỷ.

          Trong quá trình UBKT thị uỷ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên nếu thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì trao đổi với UBKT thị uỷ, không được can thiệp hoặc gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát. Khi báo cáo Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ, Thường trực thị uỷ, UBKT thị uỷ trình bày những ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý kiến trái ngược với ý kiến của UBKT thị uỷ.

          2. UBKT thị uỷ được cử đại diện (Phó chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT) dự các kỳ họp của Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ, cấp uỷ cấp dưới để bàn bạc công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra đảng và những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

          3. UBKT thị uỷ được cử thành viên và cán bộ của UBKT đến các chi, đảng bộ cơ sở để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, dự các kỳ họp cấp uỷ, Ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ bàn về công tác kiểm tra, giám sát hoặc những việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

          Phân công nhiệm vụ và phụ trách các tổ chức đảng:

 

1. Đồng chí  Đỗ Cường: Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ:

 Là thủ trưởng cơ quan UBKT thị ủy, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của UBKT thị ủy và cơ quan UBKT Thị ủy, chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi thành kỷ luật trong Đảng trước Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ và Thường trực thị uỷ.

2. Đồng chí: Đỗ Quang Hà – Thị ủy viên, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm UBKT phân công, theo dõi giám sát chi bộ: Văn phòng Thị uỷ, Dân vận, Văn phòng HĐND - UBND thị xã, phòng kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Viện kiểm sát, phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý các dự án xây dựng, Trung tâm PTQĐ thị xã Từ Sơn, phòng Lao động – TBXH, Đội quản lý trật tự đô thị, Công ty Nam Hồng và các đồng chí đảng viên thuộc diện Thị uỷ quản lý thuộc các chi bộ trên và UBKT Đảng uỷ: Đình Bảng, Tân Hồng, Châu Khê, Viện nghiên cứu Thuỷ Sản, Công an thị xã.

          2. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hiền - Phó chủ nhiệm UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm UBKT phân công, theo dõi giám sát chi bộ: Văn hoá - thông tin, Quản lý thị trường, Công ty cổ phần thương mại, Trường THPT Lý Thái Tổ, phòng Tư pháp, Bu lông ốc vít, phòng Nội vụ, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm VH-TT, Đài phát thanh và các đồng chí đảng viên thuộc diện Thị uỷ quản lý thuộc các chi bộ trên và UBKT Đảng uỷ: Đồng Nguyên, Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn, Quân sự, Bệnh viện đa khoa Từ Sơn.

         3. Đồng chí: Vũ Đắc Tuệ - Uỷ viên UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm UBKT giao và nhiệm vụ do Tổ trưởng tổ kiểm tra giao khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi giám sát chi bộ: Phòng tài chính - kế hoạch, Ban quản lý chợ Giầu, Phòng thống kê, Giáo dục - đào tạo, Trường THPT Từ Sơn, trường THCS Từ Sơn, Thi hành án, Toà án, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm y tế, Ngân hàng chính sách, Văn phòng đăng ký QSD đất và các đồng chí đảng viên thuộc diện Thị uỷ quản lý thuộc các chi bộ trên và UBKT Đảng uỷ: Đồng Kỵ, Đông Ngàn, Hương Mạc, trường Đại học TDTT, Trường cao đẳng Bắc Hà.

          4. Đồng chí: Lê Thị Đào ­- Chuyên viên UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm UBKT giao và nhiệm vụ do Tổ trưởng tổ kiểm tra giao khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi giám sát chi bộ: Chi cục thuế, Ngân hàng nông nghiệp, Kho bạc, Thanh tra, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên thị xã Từ Sơn, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, trường THPT Ngô Gia Tự, Xí nghiệp cơ điện nông nghiệp, phòng y tế và các đồng chí đảng viên thuộc diện Thị uỷ quản lý thuộc các chi bộ trên và UBKT Đảng uỷ: Tương Giang, Trang Hạ, Trường cao đẳng Thuỷ Sản, Công ty khai thác công trình Thuỷ lợi Bắc Đuống.

Nguồn: UBKT