Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

13/01/2023 16:39 Số lượt xem: 598

Sáng ngày 12/01, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, từ đó, tích cực, chủ động đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc và đề xuất các giải pháp, sáng kiến triển khai xây dựng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung với Hội nghị, cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Về phía Đảng bộ Sở Nội vụ có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Sở Nội vụ.

Đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt các Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đề nghị sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chi bộ, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung Nghị quyết; Các chi bộ chủ động xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của các chi bộ gửi về Văn phòng Đảng ủy Sở để tổng hợp, xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy, báo cáo Đảng ủy khối theo quy định.

Nguyễn Sỹ Tứ

Thống kê truy cập

Online : 6029
Đã truy cập : 84739930