Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo Quý IV, năm 2023

28/09/2023 17:00 Số lượt xem: 292

Chiều ngày 28/9, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo Quý IV năm 2023. Dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Phòng An Ninh đối nội công an tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố (phụ trách công tác tôn giáo, tín ngưỡng). Đồng chí Chu Quang Hảo, Quyền trưởng ban Ban tôn giáo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023 do Ban Tôn giáo chuẩn bị; Các đại biểu tập chung thảo luận, đóng góp vào dự thảo về một số tồn tại hạn chế trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương.


Ông Đinh Văn Tú, Phó trưởng phòng An Ninh Nội địa, Công an tỉnh Bắc Ninh phát biểu về một số nội dung trong công tác An ninh Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Từ Sơn phát biểu về các vấn đề tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Từ Sơn

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ cơ bản và giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2023 bao gồm: Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại tại các địa phương; Thực hiện tốt Công tác QLNN các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng như lGiáng sinh của đạo Công giáo và các hoạt động tổng kết cuối năm 2023. Tổng hợp số liệu, báo cáo Kế hoạch “ Khảo sát, thống kê, tổng hợp đánh giá hoạt động của đạo Tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh năm 2023”; Báo cáo kết quả về việc thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luân thanh tra của Ban tôn giáo Chính phủ; Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Tôn giáo chính phủ tổ chức; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Băc Ninh giai đoạn 2022-2026, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2024 trình UBND tỉnh phê duyệt, …

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Online : 6837
Đã truy cập : 138313597