Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (lớp thứ 2)

24/11/2021 08:09 Số lượt xem: 418

Sáng 23-11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì. Dự, chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng hơn 20 đại biểu HĐND tỉnh (lớp bồi dưỡng thứ hai) khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại Lớp tập huấn tại điểm cầu tỉnh.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định: Việc cung cấp thông tin kinh tế-xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND tỉnh vào đầu mỗi nhiệm kỳ là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua Lớp bồi dưỡng giúp các đại biểu HĐND tỉnh xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian, tham dự đầy đủ lớp học theo quy định; Ban tổ chức lớp học ở các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đại biểu HĐND tỉnh tham gia lần đầu, đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay; đề nghị các đại biểu tham dự khóa học đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe, trao đổi với tinh thần cầu thị, nắm bắt nội dung các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn hoạt động…từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu dân cử, góp phần không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Lớp bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng chương trình đề ra.


 

Trong 3 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25-11), các đại biểu HĐND tỉnh được truyền đạt 6 chuyên đề về: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Nguyễn Thị Nhàn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1884
Đã truy cập : 63554176