Cán bộ, công chức Ban Tôn giáo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/09/2021 16:31 Số lượt xem: 257

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ và Chi bộ Ban Tôn giáo. Ngày 01/9, Chi bộ Ban Tôn giáo tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Xây dựng đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Trong sinh hoạt và công tác của cán bộ đảng viên Ban Tôn giáo gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sinh hoạt chuyên đề luôn được Chi bộ Ban Tôn giáo quan tâm, thực hiện.

Cổng TTĐT Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn bộ nội dung sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong sinh hoạt và công tác của cán bộ đảng viên Ban Tôn giáo gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như sau:

Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại, nhà tư tưởng đặc biệt quan tâm đến đạo đức. Điều đáng chú ý là trong các phẩm chất đạo đức cần có của người cách mạng thì cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm chất được Người nói đến nhiều nhất. Bằng lời nói cũng như hành động, Người không chỉ luận giải sâu sắc về “tứ đức” của người cách mạng mà còn là biểu hiện sáng ngời của những phẩm chất cao quý đó. Chủ trương xây dựng Đảng về phương diện đạo đức do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra cũng như đại hội Đảng lần thứ XIII là tiếp tục đòi hỏi chúng ta phải thấu hiểu và ra sức thực hành tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.   

Giữa “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” với việc chống quan liêu, tham nhũng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bởi vì  “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” của một xã hội phồn thịnh, tốt đẹp; đó không chỉ là những đức tính cần có của một cá nhân mà còn của cả một tập thể, của cả một xã hội, có như vậy xã hội mới phát triển. Ngược lại, nếu không có “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” thì đó là biểu hiện của một xã hội suy vong. Một trong những biểu hiện trái với nội dung “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” đó là tệ quan liêu, tham ô, tham nhũng. Chính vì vậy, muốn một xã hội phát triển phải chống tệ quan liêu, tham nhũng, cũng như giáo dục mọi người thực hiện tốt đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”.

Quan điểm về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” của Hồ Chí Minh

Đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, theo Hồ Chí Minh là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Đây là những đức tính mà bản thân mỗi cán bộ, đảng viên lấy đó để điều chỉnh, soi rọi, thực hiện trong mọi hoạt động. Bác coi bốn đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là những đức tính của người cán bộ cách mạng, như trời xanh có bốn mùa, đất có bốn phương, Bác viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa thì không thành trời.

Thiếu một phương thì không thành đất.

Thiếu một đức thì không thành người”.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Trong những phẩm chất đó thì phẩm chất “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” được Người đề cập nhiều nhất bởi phẩm chất này gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người, gắn liền giữa lời nói và việc làm, giữa suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân trong đời công cũng như trong đời tư, trong sinh hoạt cũng như trong công tác.

Khi nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh nói đến “Cần” nhiều nhất và trước hết bởi sự siêng năng, cần cù là nguồn gốc của văn minh và tiến bộ xã hội.

Chữ “Kiệm” của Hồ Chí Minh cũng hết sức mới mẻ. Nếu trong văn hóa truyền thống, Kiệm” là hà tiện, căn cơ để làm giàu, thì với Hồ Chí Minh, “Kiệm” không phải là bủn xỉn, hà tiện mà là chi tiêu thật hợp lý để làm lợi cho dân. Đặc biệt hơn nữa, Hồ Chí Minh đã mở rộng tối đa nội dung của Kiệm”, đó không chỉ là tiết kiệm của cải, vật chất mà còn là kiệm thời gian, kiệm sức dân, kiệm nhân tài, chất xám. Một thứ Kiệm” nữa mà Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh là kiệm xương máu của nhân dân. Với lòng yêu thương con người, khi buộc phải tiến hành các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Người yêu cầu phải đánh sao cho sự tổn hại ở mức thấp nhất chứ không thể “nhất tướng công thành vạn xác khô”. Cuối cùng,Kiệm” đối với Hồ Chí Minh còn là kiệm lời theo phương châm “nói ít, bắt đầu bằng hành động”

Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan điểm mới về đức “Liêm”. Theo Hồ Chí Minh, “Liêm” tức là liêm khiết, không tham lam, vơ vét của công và của dân - là một phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng. Từ lúc Đảng chưa ra đời, trong tác phẩm Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh đã yêu cầu người cách mạng phải “ít lòng ham muốn về vật chất”. Khi Đảng trở thành đảng cầm quyền thì chữ “Liêm” càng quan trọng vì nếu thiếu nó thì cán bộ “biến thành sâu mọt của dân”.

Phẩm chất cuối cùng trong tứ đức của Hồ Chí Minh là đức “Chính”. Người có đức “Chính” là người thẳng thắn, đúng mực không chỉ trong hành động mà ngay cả trong suy nghĩ thầm kín của mình mà người xưa gọi là “tư vô tà”. Đặc biệt, người đó phải biết bảo vệ lẽ phải, phụng sự lẽ phải mà với Hồ Chí Minh, lẽ phải lớn nhất, chân lý lớn nhất là lợi ích của dân nên người có đức “Chính” phải là người “vì dân chứ không vì mình”.

Cán bộ, công chức, đảng viên Ban Tôn giáo với “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”

Thực hiện tốt tấm gương của Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, trước hết mỗi cán bộ, công chức, đảng viên Ban Tôn giáo phải thấm nhuần giá trị đạo đức cách mạng. Điều này không chỉ dừng ở việc chỉ đọc lý thuyết suông mà cần phải bằng hành động thực tế chứng minh và vận dụng tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày của mỗi người.

Thứ nhất, học chữ “CẦN của Hồ Chí Minh thì mỗi cán bộ, công chức, đảng viên làm việc phải siêng năng, chăm chỉ, tự lập, sáng tạo và khoa học, chú trọng hiệu quả và chất lượng của công việc. Tính hiệu quả mới là thước đo sự CẦN của mỗi con người chứ “ăn cơm chúa, múa tối ngày” một cách thụ động chưa phải là Cần. Hiện nay, cần là yếu tố không thể thiếu được đối với mỗi người, đặc biệt là đối với người cán bộ quản lý, đó là khi đã được cơ quan, Thủ trưởng phân công giao phụ trách mảng gì, công việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm; cần phải tích cực, chủ động tham mưu với cấp trên về vấn đề liên quan đến mảng mình phụ trách một cách nhanh nhất nhưng phải trúng, chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, luôn có mối quan hệ gần gũi với các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, để lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ để có hướng giải quyết công việc được thuận lợi…

Thứ hai, học chữ “KIỆM” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có ý thức tiết kiệm từ việc lớn đến việc nhỏ; phải hết sức tránh mọi sự xa xỉ, lãng phí, phô trương hình thức, căn bệnh “phú quý sinh lễ nghĩa” và tư tưởng “nước sông, công lính”. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải tự biết sắp xếp công việc một cách khoa học và hợp lý để khỏi lãng phí thời gian và nhân lực như: tiết kiệm thời gian học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, mỗi giây, mỗi phút, phong cách làm việc phải khoa học, đúng giờ, tôn trọng mọi người, không gây sự sách nhiễu, lãng phí thời gian người khác…; phải thực hiện phương châm “nói ít làm nhiều”, chủ yếu là hành động. Đặc biệt, muốn tiết kiệm tốt thì phải khéo tổ chức, vì không biết tổ chức thì không biết tiết kiệm…

Thứ ba, học chữ  “LIÊM” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mỗi người phải luôn giữ cho mình được trong sạch, giữ gìn tài sản công, “không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham danh tiếng”; không vun vén cho lợi ích cá nhân. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải liêm khiết, trong sạch, nhất là những người có chức vị, quyền hạn mà thiếu đức liêm, thì rất dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham ô, hối lộ, tư lợi, bất minh, thiếu tuân thủ luật pháp. Cho nên, cán bộ, công chức, đảng viên phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân”.

Thứ tư, học chữ “CHÍNH” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mỗi cán bộ, công chức, đảng viên Ban Tôn giáo phải có thái độ rõ ràng trước cái thiện và cái ác, phải có dũng khí để bảo vệ cái tốt, lên án cái xấu. Học tập và làm theo Bác về “Chính” là bản thân phải thẳng thắn trung thực, không tự kiêu, tự đại; không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, không dối trá lừa lọc; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn đoàn kết, luôn cầu tiến bộ; Khi được cấp trên giao việc thì phải làm đến nơi, đến chốn, không trốn tránh và đúng thời gian quy định. Để là “Chính”, mỗi người, đối với mình phải luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời nói và việc làm, sửa đổi khuyết điểm để hoàn thiện chính mình. Đồng thời, đi đôi với “Chính”, phải kiên quyết đấu tranh chống lại tư tưởng thụ động, trông chờ, ỉ lại cho người khác hay cơ quan; cũng cần thẳng thắn tham gia đóng góp với cấp trên của mình về công việc được giao. Bên cạnh đó, phải “biểu dương người khác phê bình mình”, vì “tự mình phải “Chính” trước, mới giúp được người khác “Chính”. Mình không “Chính”, mà muốn người khác chính là vô lý”. Đối với người “phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, thật thà đoàn kết; phải thực hành chữ Bác Ái”. Đối với việc “phải để công việc cơ quan lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”.

Tóm lại, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên Ban Tôn giáo phải tự soi mình và nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như đã nêu trên. Trong đó, nội dung “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa yêu cầu và mong muốn của Người về sự cần thiết phải rèn luyện đạo đức cách mạng nói chung, xây dựng và rèn “tứ đức” nói riêng đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, cơ quan cần tiếp tục thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đực lối sống của cán bộ, công chức đảng viên của Chi bộ Ban Tôn giáo đã đề ra. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải vận dụng sáng tạo tư tưởng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” của Hồ Chí Minh vào công việc cụ thể của chính mình; luôn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để cùng đóng góp chung cho tập thể Ban thêm đoàn kết, thống nhất và vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 15159
Đã truy cập : 48173147