Công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

22/09/2021 07:33 Số lượt xem: 488

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Nội vụ, sáng ngày  20/9/2021, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Sở Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà nước; thanh tra lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chế độ chính sách tiền lương; việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thanh Quang và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Công Trình dự buổi công bố. 

Tham dự buổi công bố gồm có thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện lãnh đạo các Chi cục, trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Nguyễn Duy Bình, Phó Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Nguyễn Duy Bình, Phó Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số   512/QĐ-SNV ngày 6/9/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ; phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc và nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra; các nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, tạo điều kiện, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên do đồng chí Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn, đồng thời giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Dự kiến, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại các cơ quan, tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa điểm làm việc được bố trí theo khu vực cụ thể.

Nguyễn Thị Huế

Thống kê truy cập

Online : 5784
Đã truy cập : 80364166