Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng

06/10/2021 15:40 Số lượt xem: 413

Trong 03 ngày (23, 24 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2021), Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Nội vụ, UBND các xã: Xuân Lai, Nhân Thắng và Quỳnh Phú, huyện Gia Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021.


Đồng chí Chu Quang Hảo – Quyền Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh tỉnh truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến là các cán bộ làm công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể của xã, các thôn và đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn các xã Xuân Lai, Nhân Thắng, Quỳnh Phú.

Tại các hội nghị tuyên truyền các đại biểu được nghe đồng chí Chu Quang Hảo - Quyền Trưởng Ban Tôn giáo truyền đạt, quán triệt một số nội dung: Quan điểm, chủ trương chính sách Pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; Các qui định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề cần quan tâm, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; Công tác phòng, chống ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của các “hiện tượng tôn giáo mới” trên địa bàn tỉnh…Công tác phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo quy định

Qua các lớp tuyên truyền nhằm giúp các đại biểu kịp thời cập nhật, nắm bắt rõ hơn quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; đặc biệt là các nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng thường diễn ra ở cơ sở; Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết vụ việc liên quan đến công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo của các cấp, ngành ở cơ sở; Góp phần ổn định tình hình tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4851
Đã truy cập : 80358870