Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2023

10/01/2023 14:18 Số lượt xem: 436

Ngày 09/01, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; bà Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh; ông Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ.


Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh là cụm trưởng đã cùng Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Nội vụ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, nổi bật là đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động... cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng theo quy định.

Đồng thời, tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai quyết liệt từ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm triển khai bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất; biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; tạo động lực cho phát triển…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Thi đua ái quốc", các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương. 

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ. Tiếp tục tham mưu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phấn đấu đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập...

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, việc tổ chức và hoạt động thi đua ngành Nội vụ theo Cụm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tạo diễn đàn để các đơn vị trong Cụm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình tốt, cách làm hay, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng và cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho ngành Nội vụ. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, ngày 31/03/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 1237/BNV-VP về việc phát động phong trào thi đua và hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022 tới Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hiệu quả”. Các Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ gắn với việc đảm bảo triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID 19; chủ động phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ tại các đơn vị trong Cụm

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, ông Vũ Đăng Minh đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua tiếp tục tham gia, phối hợp, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị mình, của Cụm cũng như nhiệm vụ của ngành Nội vụ.

Các đơn vị chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành Nội vụ năm 2023. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, định kỳ, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành  chính; tăng cường đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.


 


 


Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trao tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Bộ Nội vụ. 

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình được suy tôn là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.


 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: https://moha.gov.vn/

Thống kê truy cập

Online : 5798
Đã truy cập : 113014880