Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

09/05/2022 10:15 Số lượt xem: 35

Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Đóng góp ý kiến tại đây

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1903
Đã truy cập : 63555295