Dự thảo Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước

25/05/2022 16:08 Số lượt xem: 67

Dự thảo Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước
Đóng góp ý kiến tại đây

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2536
Đã truy cập : 65341494