Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Phông Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh (giai đoạn 1995-2008)

06/01/2023 14:46 Số lượt xem: 160

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh (giai đoạn 1995-2008) như sau:

Giá tài liệu lưu trữ phông Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh (giai đoạn 1995-2008)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh (giai đoạn 1995-2008)  bao gồm 158 hồ sơ, 30 hộp, tương ứng 3,75 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu thuộc 05 nhóm: Kiểm soát chi; Thanh tra; Tài vụ quản trị; Kế hoạch Tổng hợp; công tác Đảng; công tác Công đoàn.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh (giai đoạn 1995-2008), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan) hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Nguyễn Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Online : 3608
Đã truy cập : 120709505