Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khối các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

28/03/2024 08:46 Số lượt xem: 73

Chiều 27/3/2024, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khối các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Lãnh đạo các Doanh nghiệp trong Khối.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2024, Khối các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnhgồm 13 doanh nghiệp: Công ty Điện lực Bắc Ninh; Viễn thông Bắc Ninh; Công ty Bảo Việt Bắc Ninh; Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Ninh; Viettel Bắc Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; Công ty cổ phần LILAMA69-1; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Ninh - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel; Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4; Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Ninh; Chi nhánh Công trình Viettel Bắc Ninh - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel. Năm 2024, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 được phân công là đơn vị Trưởng khối thi đua.

Tại Hội nghị, sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị trong Khối đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động Khối thi đua năm 2024; Quy định tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2024. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung chính:

Các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, của từng doanh nghiệp.Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào“Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,…


Đồng chí Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện 05 nội dung thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối phát triển mạnh mẽ./.

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Thống kê truy cập

Online : 6493
Đã truy cập : 138315951