Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ

29/07/2022 16:00 Số lượt xem: 255

Ngày 29/7, tại tỉnh Ninh Bình Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (Cụm trưởng); đồng chí Đinh Công Toản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình và các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ. Về phía tỉnh Bắc Ninh, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 các đơn vị trong Cụm thi các tỉnh, thành Bắc Bộ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, của Nhà nước, của Bộ Nội vụ. Chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong ngành Nội vụ. Bám sát các nhiệm vụ chuyên môn và được công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tạo khí thế phấn khởi, trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhất là cơ cấu tổ chức bên trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định và ngày càng chặt chẽ. Tích cực triển khai nhiều biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng, công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương khen thưởng, suy tôn khen thưởng kịp thời những đối tượng, người lao động tạo động lực cho sự phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được chú trọng, tăng cường hoạt động ổn định, tuân thủ theo pháp luật. Công tác văn thư lưu trữ được quan tâm triển khai bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ lịch sử.


Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đã có 7 ý kiến tham gia trực tiếp tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tham luận với nội dung “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng công chức quản lý trong giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, trao đổi các ý kiến thảo luận, đồng thời, nhấn mạnh, các đơn vị trong cụm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Nguyễn Đình Thông

Thống kê truy cập

Online : 3813
Đã truy cập : 87365559