Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội

01/12/2023 16:00 Số lượt xem: 137

Sáng 01/12, Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị.

Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội gồm 08 cơ quan, đơn vị: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh. Sở Y tế làm Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; bầu đơn vị Trưởng khối năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đào Khắc Hùng trình bày báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của Khối.

Thực hiện nhiệm vụ giao ước thi đua năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Chủ động, kịp thời trong việc tiếp nhận, nắm bắt thông tin để hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương, cải thiện các chỉ số về chất lượng quản trị địa phương, thay đổi tư duy quản lý sang phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Kết quả, 100% cơ quan, đơn vị trong khối hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nguyễn Văn Toán phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ban Quan lý An toàn thực phẩm tỉnh; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng thời, bầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2024./.

Lê Thị Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Online : 6977
Đã truy cập : 132197583