Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ; Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

29/12/2022 17:30 Số lượt xem: 177

Chiều ngày 29-12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương; Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của ngành Nội vụ đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị: Ngành Nội vụ tập trung rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ. Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước. Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền chủ động cho chính quyền địa phương cấp tỉnh; tập trung cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại...

Năm 2022, Bộ Nội vụ kịp thời tham mưu trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp các ngành; thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới; công tác CCHC được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định...

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ chính thức đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Sở Nội vụ tổ chức tổng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ngành Nội vụ.

Đ/c Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả của đoàn kiểm tra công vụ, tích cực kiểm tra đột xuất, bất ngờ; nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phối hợp xây dựng kế hoạch thi tuyển giáo viên năm 2023 đảm bảo minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật; tham mưu UBND tỉnh khắc phục tồn tại về công tác cán bộ theo thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương...

Năm 2022, ngành Nội vụ Bắc Ninh thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương được sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đều tăng và được cải thiện. Năm 2021, Bắc Ninh xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số PAR INDEX với 86,67 điểm, tăng 1,37 điểm so với năm 2020. Chỉ số SIPAS xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 90,09 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2020 và tăng 8 bậc so với năm 2019, qua đó góp phần cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nhân dịp này, Sở Nội vụ vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao thưởng:


Đ/c Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ.


Đ/c  Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Nguyễn Thị Hưởng

Thống kê truy cập

Online : 3564
Đã truy cập : 120706260