HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

31/07/2023 16:30 Số lượt xem: 263

Sáng 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành; Bí thư các huyện, thị, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành; tác động đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết 117/NQ-CP về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, Hội nghị được nghe hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; việc điều chỉnh địa giới hành chính; việc quản lý tài chính, biên chế…

Theo đó, nguyên tắc sắp xếp đơn  vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục đã được phảp luật quy định; bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, đô thị hoặc quy hoạch khác có liên quan; chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngường, phong tục, tập quán… yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; gắn liền với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, giải quyết chế độ, chính sách hợp lý….

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp (Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15); giai đoạn 2023-2025 không bắt buộc thực hiện sắp xếp các đơn vị đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021; giai đoạn 2025-2030 không bắt buộc thực hiện sắp xếp các đơn vị đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025.

Lộ trình cụ thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025:

Năm 2023, các địa phương tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. 

Năm 2024 tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. 

Năm 2025 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025), tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành; tác động đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương, nhất là các đối tượng bị tác động; cần triển khai thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; tạo không gian phát triển mới, với tư duy mới, tạo giá trị mới. Đồng thời, phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư.

Ngay sau Hội nghị, bên cạnh việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành, địa phương bám sát lộ trình kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Trung ương, trước mắt tập trung triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ rà soát lại số xã, phường thuộc diện sáp nhập, trên cơ sở đó, các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các tiêu chí liên quan, vận dụng tối đa các chính sách quy định tại Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đề xuất cơ chế đặc thù, gửi Sở Nội vụ trước ngày 10/8. Các địa phương chưa có xã, phường thuộc diện sáp nhập cần chủ động rà soát lại các tiêu chí, tránh bỏ sót các trường hợp phải sáp nhập.

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo phương án sáp nhập các xã, phường, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị với các địa phương, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan để lấy ý kiến góp ý về dự thảo phương án sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện phương án sáp nhập, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong tháng 08; đăng ký thời hạn nộp hồ sơ Đề án sáp nhập các đơn vị của tỉnh với Bộ Nội vụ trước ngày 31/8, phấn đấu hoàn thành việc sáp nhập trước ngày 30/6/2024.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Online : 4810
Đã truy cập : 119908002