Hội nghị tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Yên Phong

15/09/2023 17:00 Số lượt xem: 197

Nhằm phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác nhận diện và giải quyết các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo truyền đạo trái pháp luật của đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới… Ngày 14 và ngày 15/9/2023, Ban tôn giáo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho 410 đại biểu trên địa bàn xã Dũng Liệt, Đông Thọ.Đ/c Chu Quang Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo phát biểu tại Hội nghị xã Dũng Liệt


Đ/c Chu Quang Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo phát biểu tại Hội nghị xã Đông Thọ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Ban Tôn giáo truyền đạt các nội dung về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công tác nhận diện, phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật của đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới và mê tín dị đoan. Một số nội dung tại Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Giải đáp những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo; kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Quang cảnh Hội nghị tại xã Đông Thọ, huyện Yên phong


Đ/c Nguyễn Xuân Thuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thọ phát biểu tại Hội nghị

Nguyễn Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Online : 5287
Đã truy cập : 119912583