Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổng kết năm 2022

02/12/2022 08:00 Số lượt xem: 126

Chiều 01-12,  Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đồng chí Ngô Văn Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Khối thi đua năm 2022 dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Ngô Văn Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, các Ban, cơ quan của Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với nội dung, tiêu chí phù hợp của từng đơn vị; tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật thi đua, khen thưởng theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên mọi lĩnh vực... Các Ban, cơ quan của Đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình công tác đề ra.

Tại Hội nghị, Khối thi đua đã thông qua nội dung dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023”. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị trưởng khối hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

Năm 2023, các Ban, cơ quan của Đảng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện nhân tố điển hình để khen thưởng và tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã thống nhất bình xét thi đua và đề nghị 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 02 đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 3 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Đồng thời, bầu Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Online : 4630
Đã truy cập : 119910753