Khối thi đua các doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

29/11/2023 11:17 Số lượt xem: 157

Sáng ngày 27/11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh, Khối thi đua các doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước tổ chức tổng kết hoạt động thi đua khen thưởng năm 2023. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh, Khối thi đua các doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước gồm 11 doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh là đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; bầu đơn vị Trưởng khối năm 2024.

Trong năm 2023, các doanh nghiệp trong Khối thi đua luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, hoạt động, bám sát chỉ đạo của các cấp, các ngành, hoạt động thi đua được các doanh nghiệp trong Khối triển khai sâu rộng và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương. Kết quả: các doanh nghiệp trong Khối đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tổng doanh thu toàn khối ước đạt: 22.181 tỷ đồng, ước nộp ngân sách Nhà nước đạt: 222,89 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty cổ phần Nước sạch Bắc ninh; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị; Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 đơn vị. Các thành viên trong khối thống nhất bầu Công ty cổ phần Nước sạch Bắc ninh làm Trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước năm 2024./.

Trần Thị Minh Loan

Thống kê truy cập

Online : 5863
Đã truy cập : 132181393