Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba

07/09/2023 15:38 Số lượt xem: 25592

Tóm tắt thành tích: Cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Họ tên, đơn vị công tác: Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

* Hình thức khen thưởng: 

- Năm học 2016 - 2017, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 31/10/2017.

- Năm học 2021-2022, 2022-2023, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Quyết định số: 710/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 720/QĐ-UBND ngày 13/6/2023.

* Danh hiệu thi đua:

- Từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2022 - 2023, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận tại các Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ngày 22/5/2018; ngày 25/5/2019; ngày26/6/2020; ngày 20/5/2021; ngày 25/5/2022 và ngày 24/5/2023 của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

- Từ năm học 2017 - 2018  đến năm học 2019 - 2020, liên tục đạt danh hiệu “Chiến thi đua cơ sở” được công nhận tại các Quyết định số: số 522/QĐ-SGDĐT ngày 9/7/2018; số 620/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2019; số 736/QĐSGDĐT ngày 7/8/2020.

Năm học 2021 - 2022, đạt danh hiệu “Chiến thi đua cơ sở” được công nhận tại Quyết định số 498/QĐ-SGDĐT ngày 17/8/2022.

* Những đề tài khoa học đã được áp dụng trong thực tế: 

- Năm học 2021 - 2022 là tác giả sáng kiến cấp tỉnh “Hướng dẫn học sinh tự học phần di truyền quần thể tích hợp tiến hóa trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học”, được công nhận tại Quyết định số 05/QĐ- HĐSK ngày 24/8/2022 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh.

- Năm học 2022 - 2023 là tác giả sáng kiến cấp tỉnh “Hệ thống hóa lý thuyết và các dạng bài tập quy luật di truyền góp phần nâng cao chất lượng kì thi TNTHPT môn Sinh học ở trường THPT Chuyên Bắc Ninh”, được công nhận tại Quyết định số 06/QĐ- HĐSK ngày 08/8/2023 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh. 

(Đủ tiêu chuẩn trình khen theo điểm a, khoản 1, điều 24 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng)

Các ý kiến đóng góp theo đường dẫn sau: https://snv.bacninh.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban/-/gop-y/14336

Thống kê truy cập

Online : 4257
Đã truy cập : 137820861