Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại thành phố Từ Sơn

21/09/2022 18:30 Số lượt xem: 355

Trong thời gian 2 ngày, 20 và ngày 21/9, Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố Từ Sơn tổ chức 02 lớp tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho các ông, bà là cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, chính trị xã hội; Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận làng; Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên; Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tín đồ Phật giáo tiêu biểu của các Khu phố thuộc 2 phường Tân Hồng và phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn.

Đ/c Chu Quang Hảo, Q. Trưởng ban Ban Tôn giáo phổ biến tại Hội nghị trên địa bàn phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt các nội dung về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác nhận diện các đạo lạ, “hiện tượng tôn giáo mới” cũng như việc phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật.

Đ/c Nguyễn Ngọc Toản, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo giáo phổ biến tại Hội nghị trên địa bàn phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn

Thông qua các lớp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương và tín đồ các tôn giáo về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo sự chuyển biến một cách tích cực, qua đó giúp tín đồ các tôn giáo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; đưa hoạt động,tín ngưỡng, tôn giáo từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Online : 6291
Đã truy cập : 138311594