Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023-2025

04/12/2023 16:39 Số lượt xem: 382

Ngày 30.10.2023 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ký văn bản số 359/PA-UBND tỉnh ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025, trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, phê duyệt.

(Ảnh sưu tầm)

Đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị giữ nguyên: 08 đơn vị, gồm 02 thành phố (thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn); 02 thị xã (thị xã Quế Võ và thị xã Thuận Thành); 04 huyện (huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, huyện Lương Tài và huyện Gia Bình). Sắp xếp điều chỉnh đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó 06 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp và 04 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù, không thực hiện sắp xếp).

Hiện ĐVHC cấp xã tỉnh Bắc Ninh có 126 đơn vị (gồm 52 phường, 04 thị trấn và 70 xã). Sau sắp xếp, ĐVHC cấp xã giảm còn 121 đơn vị (gồm 50 phường, 04 thị trấn và 67 xã). Theo phương án sắp xếp:

Thị xã Quế Võ: sáp nhập xã Hán Quảng và xã Chi Lăng. Sau sắp xếp, thị xã Quế Võ có 20 ĐVHC cấp xã (giảm 01 xã).

Huyện Lương Tài: sáp nhập xã Lai Hạ và xã Mỹ Hương; xã Trừng Xá và xã Minh Tân. Sau sắp xếp, huyện Lương Tài có 12 ĐVHC cấp xã (giảm 02 xã).

Thành phố Bắc Ninh sáp nhập 03 phường: Phường Tiền An, phường Ninh Xá, phường Vệ An. Như vậy sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh sẽ có 17 ĐVHC cấp xã  (giảm 02 phường).

Năm 2024, Bắc Ninh sẽ hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025 báo cáo Chính phủ. Đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị hình thành sau sắp xếp. 

Nguyễn Thị Hưởng

Thống kê truy cập

Online : 6612
Đã truy cập : 132183579