Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị sau nửa nhiệm kỳ 2021-2026

29/01/2024 16:30 Số lượt xem: 145

Chiều 29/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan tư pháp. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UĐND tỉnh

Nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan; chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Sự phối hợp hoạt động giữa UBND với các cơ quan trong thời gian qua đã thành nề nếp, một số nội dung đã có chiều sâu, đảm bảo cho các cấp chính quyền và đoàn thể thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo pháp luật và Điều lệ các đoàn thể quy định. Các cơ quan đã tích cực tham gia góp ý các văn bản của UBND tỉnh, các Đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch lớn của tỉnh từ lúc dự thảo đến triển khai thực hiện; UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan về cơ sở vật chất để làm việc, các vấn đề phát sinh cơ bản đã được giải quyết.Chế độ thông tin 2 chiều giữa UBND tỉnh với các cơ quan có cải thiện và nâng cao. Các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, hàng năm hoặc báo cáo chuyên đề của các đoàn thể nhân dân đã gửi cho UBND cùng cấp và ngược lại để phối hợp triển khai thực hiện.


Đ/c Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thông qua mối quan hệ phối hợp đã thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ tham gia tốt chức năng giám sát, các đoàn thể nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, xây dựng chính quyền các cấp, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đ/c Trần Thị Hằng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nhất là đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời đề nghị các đơn vị luôn đồng hành cùng UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tiếp tục phối hợp tuyên truyền đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách, quy định mới vào cuộc sống; vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, các mô hình phát triển kinh tế và quan tâm đến vấn đề tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai ở các địa bàn phức tạp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp của các cơ quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thành công, an toàn, đúng luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết đối với những mặt trái trong đời sống xã hội./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Online : 6689
Đã truy cập : 138310707