Sở Nội vụ Bắc Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng lớp II, năm 2023

31/08/2023 10:08 Số lượt xem: 537

Từ ngày 30 đến 31/8, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho 126 cán bộ là Chủ tịch UBMMTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong toàn tỉnh.

Đồng chí Chu Quang Hảo, Quyền trưởng Ban Tôn giáo khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên đã trình bày các Chuyên đề về Kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm: Xu hướng vận động, biến đổi của các tôn giáo ở Việt Nam và yêu cầu đặt ra trong công tác tôn giáo; Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác vận động đồng bào các tôn giáo hiện nay; Những vấn đề cần quan tâm trong công tác tôn giáo hiện nay;… Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng thứ 2 năm 2023 do Sở Nội vụ tổ chức. Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể (Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023).

Các đai biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Nhằm Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ bộ là Chủ tịch UBMTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, các học viên nắm bắt cập nhật được những kiến thức và nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo mới trong tình hình hiện nay để vận dụng, thực hiện tốt trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tín ngưỡng tôn giáo đó là: Tập hợp đồng bào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;… Từ đó, nâng cao vai trò của UBMTTQ xã phường thị trấn trong công tác tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Online : 4730
Đã truy cập : 113013314