Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ

05/12/2022 13:00 Số lượt xem: 932

Sáng ngày 05/12, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp các sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện.

Đ/c Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Công chức, viên chức quán triệt nội quy, quy định lớp học

Để lớp học đi vào nề nếp, ổn định, đạt kết quả cao, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Công chức, viên chức đã quán triệt tới các học viên nội quy, quy định của lớp học và đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các nội quy lớp học; có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tham gia học tập đầy đủ để kết thúc khoá học đạt chất lượng theo chương trình đề ra.

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Phó Trưởng khoa khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn giảng dạy tại lớp học

Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên được PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Phó Trưởng khoa khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn truyền đạt các nội dung: Một số vấn đề chung về đạo đức; Công vụ và nguyên tắc cơ bản thực thi công vụ; đạo đức công vụ; pháp luật về đạo đức trong thực thi công vụ; văn hóa công sở va quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn dành thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc với các công chức tham gia lớp học để đưa ra hướng giải quyết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tại đơn vị.

Thông qua lớp học nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, việc thực hiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; cụ thể hóa việc thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa công vụ với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh; xây dựng phong cách, tác phong, cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ; xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học trong quá trình thực thi công vụ, hướng tới hoàn thiện các chuẩn mực của công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Duowgn Huyền Trang

Thống kê truy cập

Online : 7152
Đã truy cập : 138315525