Thanh tra Chính phủ ban hànhThông tư quy định quy trình tiếp công dân năm 2021

18/10/2021 07:22 Số lượt xem: 66

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

Thông tư gồm 3 chương, 12 Điều. Trong đó, Chương I quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích và việc từ chối tiếp công dân. Chương II quy định cụ thể việc tiếp người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh. Chương III, quy định việc tiếp công dân và quản lý, theo dõi việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ xin đăng tải toàn văn Thông tư tại file đính kèm.

Nguyễn Huế

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 18250
Đã truy cập : 48171428