Thanh tra Chính phủ ban hànhThông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh

18/10/2021 07:23 Số lượt xem: 79

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Thông tư gồm V chương, 32 Điều. Trong đó, Chương I quy định chung. Chương II tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn. Chương III, xử lý đơn. Chương IV, quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Chương V, điều khoản thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ xin đăng tải toàn văn Thông tư tại file đính kèm.

Nguyễn Huế

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 14533
Đã truy cập : 48173541