Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Ninh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (lần thứ 2)

24/12/2023 09:15 Số lượt xem: 1155

Thông báo số 43/TB-SNV ngày 22/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Ninh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (lần thứ 2)

- Thông báo số 43/TB-SNV ngày 22/12/2023

- Bảng chỉ tiêu tuyển dụng

- Bìa hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Mẫu phiếu đăng ký

Phòng Công chức viên chức

Thống kê truy cập

Online : 6688
Đã truy cập : 138879366