Thông báo về giờ làm việc mùa đông năm 2021

18/10/2021 08:00 Số lượt xem: 88

Thông báo về giờ làm việc mùa đông năm 2021

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00 phút;

Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút.

Thực hiện kể từ ngày 16/10/2021

Thông báo số 115/TB-UBND ngày 08/10/2021

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 19189
Đã truy cập : 48171104