Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Tiên Du

04/05/2022 07:11 Số lượt xem: 43

Ngày 26 và 27/4/2022, Ban Tôn giáo tỉnh đã tổ chức 02 lớp tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các ban, ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội, ban quản lý các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và tín đồ tiêu biểu trên địa bàn 02 xã Hiên Vân và xã Lạc vệ của huyện Tiên du.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó Trưởng Ban Tôn giáo phổ biến tại Hội nghị

Tại các lớp tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác nhận diện các đạo lạ, “hiện tượng tôn giáo mới” cũng như việc phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Quang cảnh Hội nghị

Sau lớp tuyên truyền các đại biểu tham dự nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1799
Đã truy cập : 63554714