V/v đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023

30/11/2022 15:29 Số lượt xem: 195

Ngày 25/11/2022, Sở Nội vụ có Công văn số 1166/SNV-CCVC V/v đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023, kèm theo các biểu mẫu như sau:

Tải về tại đây

 

Thống kê truy cập

Online : 5846
Đã truy cập : 84747055