Tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

03/02/2023 14:14 Số lượt xem: 822

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị, ngày 02/02/2023 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

Để thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu công tác, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và tạo nguồn cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP).

Tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng với số lượng cần tuyển là: 03 công chức.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng.

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 09, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây:        

- Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ;

- Bìa mẫu hồ sơ tuyển công chức;

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển;

- Bảng chỉ tiêu tuyển dụng.

Nguyễn Thị Hưởng

Thống kê truy cập

Online : 3991
Đã truy cập : 87370486