Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự sinh hoạt tại Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

07/10/2021 15:40 Số lượt xem: 454

Chiều ngày 06/10, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10 tại Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.


Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự sinh hoạt tại Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trong tháng 9, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Ban, Ban Thi đua - Khen thưởng đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao: Tham mưu UBND tỉnh hiệp y tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 chức sắc Phật giáo; Tham mưu Hội đồng TĐKT tỉnh và Sở nội vụ ban hành 08 văn bản về lĩnh vực thi đua khen thưởng; Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng: Cờ thi đua cho 01 tập thể, Bằng khen cho 51 tập thể và 74 cá nhân đã có nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác.

Về nhiệm vụ tháng 10, Chi bộ tiếp tục thực hiện việc quán triệt việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hướng dẫn các cụm, khối thi đua, các địa phương, đơn vị tổng kết công tác TĐKT năm 2021; bình xét, công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tổng kết năm 2021.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng cũng tham gia thảo luận, đóng góp Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Dự thảo Luật đã quy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; bổ sung tiêu chuẩn “có đề án khoa học” vì trên thực tế có nhiều cá nhân có Đề án nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và được áp dụng có hiệu quả. Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến hoặc đề án khoa học, đề tài khoa học đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh” và thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến hoặc đề án khoa học, đề tài khoa học; Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”, bổ sung đối tượng khen thưởng là cá nhân người nước ngoài đối với Huân chương Hồ Chí Minh; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đối với Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng; bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị để cụ thể hóa chủ trương của Đảng về khen thưởng đối ngoại theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và để phù hợp với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Bổ sung quy định mức độ đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đoàn thể đối với tập thể khi đề nghị khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công để phù hợp với quy định về xếp loại tổ chức đảng hiện nay. Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được đối với cá nhân từ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thành “hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với các hình thức Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, Bằng khen Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì để phù hợp với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Chi bộ nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng. Trong thời gian tới, Ban Thi đua - Khen thưởng cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn hoàn thành Nghị quyết Chi bộ tháng 10; tiếp tục nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để khi triển khai có hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

Vũ Huy Hưng

Thống kê truy cập

Online : 4538
Đã truy cập : 80359394