• Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

  • Đại hội Phật giáo thành phố Bắc Ninh