Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình V/v trình Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ
Số ký hiệu 296/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 28/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Tờ trình V/v trình Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ