Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v điều chỉnh số ngày và thời gian Khai mạc triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”
Số ký hiệu 1177/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/2022 Người ký Đỗ Thanh Quang
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v điều chỉnh số ngày và thời gian Khai mạc triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”