Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định V/v thành lập Tổ hướng dẫn, thuyết minh tài liệu triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”
Số ký hiệu 602/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/11/2022 Người ký Đỗ Thanh Quang
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Quyết định V/v thành lập Tổ hướng dẫn, thuyết minh tài liệu triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”