Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình V/v ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cơ quan TSVM
Số ký hiệu 297/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 29/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Tờ trình V/v ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cơ quan TSVM