Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND về đội PCCC
Số ký hiệu 1172/SNV-XDCQ&CTTN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND về đội PCCC