Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v cung cấp số liệu nhân khẩu, hộ gia đình ở các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 1185/SNV-XDCQ&CTTN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v cung cấp số liệu nhân khẩu, hộ gia đình ở các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh