Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh
Số ký hiệu 600/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Quyết định V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh