Văn bản quy phạm pháp luật

Mở lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp các sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện
Số ký hiệu 603/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Mở lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp các sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện