Văn bản quy phạm pháp luật

V/v góp ý đối với vào dự thảo phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu 1186/SNV-TCBM&CCHC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung V/v góp ý đối với vào dự thảo phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân giai đoạn 2022-2026