Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Số ký hiệu 169/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 30/11/2022 Người ký Nguyễn Ngọc Thịnh
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2030