Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện
Số ký hiệu 1182/SNV-CCVC Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/11/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Quyết định V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện