Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lưu Quốc Chính)
Số ký hiệu 611/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/12/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lưu Quốc Chính)