Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Số ký hiệu 1187/SNV-CCVC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2022 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương