Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trìnhV/v đề nghị thưởng cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"
Số ký hiệu 300/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 30/11/2022 Người ký Đỗ Thanh Quang
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Tờ trìnhV/v đề nghị thưởng cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"